Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
v

Změny v rozvrhu středa 23. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. VVA VVA VVA VVA VVA VVA
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Diviš Michaela .... Pe Zb .... ....
Jochová Adéla - - .... - - -
Kleisner Zdeněk Pe .... - .... - -
Nobilisová Dominika - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Čížková Martina
před 5. hod dohled Přízemí hlavní budova  
před 4. hod dohled 1.patro hlavní budova  
Géringová Jana
3 odpadá Rj 9.
před 3. hod dohled Přízemí hlavní budova  
Kleisner Zdeněk
1.-6. hod Obecný pedagogický dozor
Peturová Danuše
1 supl. (Kl PedD) Ikt 7. 1 za odpadlou
1 odpadá Čj 9.
2 supl. (Di N) Aj 6. 10 za odpadlou
2 odpadá Čj 9.
Zborková Lenka
3 supl. (Di N) Aj 8. 6 za odpadlou
4 odpadá Aj 9.
Šefflová Alena
5 odpadá M 9.
6 odpadá Ch 9.
Změny v rozvrzích tříd
6.
2 Aj 10 supluje Pe (Di)
7.
1 Ikt 1 supluje Pe (Kl)
8.
3 Aj 6 supluje Zb (Di)
9.
1.-6. hod Všeobecně vzdělávací akce
Pedagogický dohled u třídy:
9.
Hodina: 1.-6., Učitel: Kleisner Zdeněk